Biomassa

Biomassa is het biologisch afbreekbare product afkomstig van natuurbeheer en bosbouw. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals gas, steenkool en olie halen planten/bomen tijdens hun groei evenveel CO2 (koolstofdioxide) uit de lucht als er bij de verbranding weer vrijkomt. Het omzetten van biomassa in energie is dus CO2-neutraal en milieuvriendelijk. Een voorbeeld van biomassa zijn houtsnippers/chips. Ze kunnen daarmee een reële bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het oplossen van de klimaatproblemen.

Gemeenten en biomassa

Steeds meer gemeenten gaan zelf biomassa energiecentrales bouwen dan wel stimuleren woningbouwers dit ook te doen. Een cruciale rol hierin is de kwaliteit en de leveringszekerheid. Van het groenafval dat de gemeente zelf produceert is gemiddeld 30% geschikt als biobrandstof, de rest dient alsnog gecomposteerd te worden. De zekerheid dat een biomassa centrale elke dag de hoeveelheid houtchips geleverd krijgt is een logistieke uitdaging. Afhankelijk van de eisen van de ketel, oven of centrale kunnen wij hen voorzien van de juiste brandstof.