Verwerking maaisel en vegetatie

Waar voorheen de afzet van vrijkomend maaisel en vegetatie uit natuurbeheer (maaien natuurgebieden, bermen, watergangen, ecologische verbindingszones etc.) zich veelal beperkte tot compostering zijn wij inmiddels in staat dit vrijkomend maaisel en vegetatie terug te brengen tot een natuurlijke grondstof. Wij hebben hiervoor de beschikking over een installatie die gras ontleed in meerdere stromen voor hoogwaardige toepassingen, ofwel bioraffinage. Bioraffinage is een techniek waarbij plantaardig materiaal wordt gesplitst in zo veel mogelijk waardevolle grondstoffen. Bij bioraffinage wordt het maaisel fijngemalen en geperst. Er ontstaat dan een ‘droge’ vezelfractie en een sap. Het bioraffinageproces levert allerlei nuttige toepasbare stoffen op zoals bijvoorbeeld eiwitten, vezels en brandstof welke in de basis dienen als grondstof voor verdere verwerking. Hierbij valt te denken aan grondstof voor karton, isolatiemateriaal, stro- en veenvervanger, biobrandstof en eiwitvervanger. De inzet van primaire grondstoffen voor het creëren van deze producten wordt hiermee vermeden, hetgeen de toepassing zeer duurzaam maakt.
Inmiddels wordt onze geraffineerde vezel ingezet als strooisel of als strovervanger bij SKAL-gecertificeerde (melkvee) bedrijven en dient als grondstof voor isolatiemateriaal.