De activiteiten op het gebied van biomassa

Het snoei-, rooi- c.q. tophout en groenafval die verkregen worden bij het beheer van bos- en natuurgebieden, stedelijke gebieden en particuliere domeinen:

 • bewerken tot houtchips,
 • op- en overslag en transport ervan voor:
  • energiecentrales
  • wijkverwarmingscentrales
  • verwarmingcentrales bij kastuinbouw.

Daarnaast kunnen we de volgende producten en diensten leveren:

 • Taxatie van aanwezige biomassa (rondhout, energiehout, groenafval)
 • Verkoop van biomassa en rondhout
 • Afvoer groenafval
 • Levering biomassa
 • Hergebruik van grond door grond te zeven met een zeefmachine

Verkleinen/shredderen/chippen

Het verkleinen van hout wordt shredderen/chippen genoemd. Welk product uiteindelijk overblijft, is afhankelijk van de grootte en structuur van de overgebleven stukjes hout (chips). De kwaliteit is afhankelijk van het ingenomen materiaal, van de hoeveelheid blad dat er tussen zit en of er sprake is van andere vervuiling zoals zand of stenen.