Wegbermen maaien

Voor wegbeheerders is het van belang dat het maaien van de wegbermen snel en efficient plaatsvindt. Verkeersonveilige situaties mogen bij deze werkzaamheden niet voorkomen. Daarom hebben wij naast een uitgekiende werkwijze, de beschikking over speciale machines en hulpmiddelen. Zie ook bij het onderwerp machines.

Snel, veilig en schoon
Dat is het motto waaronder deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: machines die in de berm 'passen' en de doorstroming van het verkeer niet belemmeren. Bovenal zullen altijd - in alle situaties - de wettelijk voorgeschreven verkeersmaatregelen worden toegepast.