Duurzaamheid = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De aanleg, het onderhoud en renovatie van onze natuurlijke omgeving is wat wij in eigen beheer met veel passie doen. We durven indien nodig bij de opdrachten buiten de gebaande paden te gaan om nieuwe wegen te ontdekken. Wij denken bij de uitvoering mee over Klimaat, Milieu, Biodiversiteit, Circulariteit en Mens en gaan altijd voor het beste resultaat, daar zijn we trots op. Doordat we ons eigen uitgebreide machinepark onderhouden, optimaliseren, modificeren én de deskundigheid van onze mensen, springen wij maximaal in op de wensen van de klant en het project.

Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering waarin mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ook welkom zijn. We investeren in de inzet, opleiding en ontwikkeling van medewerkers. We zijn een hecht team waar iedereen zichzelf kan zijn, waarbij de bereidheid is om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Het materieel is erop gericht onze medewerkers zoveel als mogelijk fysiek te ontlasten en de CO2 uitstoot te beperken. 

Wij vinden het ook belangrijk om in het algemeen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit betekent voor ons dat we aan diverse projecten, initiatieven een steentje bijdragen. Dit kan door financiële sponsoring aan plaatselijke verenigingen, stichtingen en evenementen, maar ook door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld beroepenmarkten voor leerlingen, meehelpen om schoolkinderen wijs in het verkeer te maken, leerlingen op ons bedrijf kennis te laten maken met onze groene branche. We zijn ook Leerbedrijf voor diverse opleidingen in het groen en in de de techniek (monteur).

Dit alles uit zich onder andere in onze Prestatieladder Socialer Ondernemen certificaat (mens) en CO2  prestatieladder niveau 5 certificaat (klimaat), Erbo certificaat (milieu, mens, biodiversiteit). Daarnaast is Van Stipdonk Landschapsinrichting voor de afzet van houtsnippers en houtschreds NTA8080 gecertificeerd (circulariteit, milieu). Hierbij kunt u ons volledige beleid en Duurzaamheidsambitie lezen.

Kijk voor meer MVO projecten HIER.