Van Stipdonk Landschapsinrichting stipt haar energiebeleid aan!!!

Al enkele jaren houdt Van Stipdonk Landschapsinrichting (VSL) zich bezig met maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Het energiebeleid van VSL is gericht op een continue verbetering van de energie-efficiëntie in de onderneming en in haar bedrijfsvoering. Om dit te realiseren hebben we in 2015 het certificaat CO2 prestatieladder op het hoogste niveau (trede 5) behaald.

We zijn inmiddels aan onze tweede vijfjaren reductieperiode begonnen.

Wat houdt een CO2-bewust certificaat eigenlijk in?
Met een CO2-bewust certificaat laat een onderneming zien dat zij zich inzet voor energiebesparing, en wel in de vorm van een verlaging in CO2-uitstoot. Een eerste stap hierin is de CO2-footprint te bepalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde ‘eigen’ uitstoot van de onderneming (scope 1&2) en de uitstoot van bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf (scope 3).
VSL heeft haar CO2-footprint bepaald, waarbij in de tweede vijfjaren reductie periode 2020 als nieuw referentiejaar is genomen.
We hebben de footprint van 2023 gereed. De CO2-uitstoot voor scope 1 en 2 kwam op een totaal van 552,81 ton CO2 en voor scope 3 op 304,91 ton CO2.

Footprint van het verleden.pdf

Hoe luiden de reductiedoelstellingen van VSL?

Om de CO2-uitstoot te verminderen zijn doelstellingen geformuleerd, namelijk:

  • VSL wil in 2025 ten opzichten van 2020, 7% minder C02 uitstoten in scope 1*
  • VSL wil in 2025 ten opzichten van 2020, 0% C02 blijven uitstoten in scope 2
  • VSL wil in 2025 ten opzichte van 2020, tenminste 5% minder CO2 uitstoten in scope 3*

Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Het vereist veel inspanningen van zowel het management als van alle medewerkers. Om onze doelstellingen te behalen willen we in de komende jaren het volgende realiseren:
  • Milieuvriendelijkere brandstof inkopen
  • Energiebewustheid onder de medewerkers vergroten
  • Duurzaam wagen- en machineparkbeleid voeren
  • Energiezuinige apparaten aanschaffen bij vervanging
  • Efficiëntere inkoop van materialen
  • Medewerkers stimuleren met de fiets naar het werk te gaan
  • Groene stroom blijven inkopen (Vanaf 1 januari 2016 gerealiseerd) / Scope 2
Kijk ook op greendealhetnieuwedraaien.nl voor tips.

Hebben de inspanningen van VSL al CO2-reductie opgeleverd?
We hebben de CO2-footprint tot en met 2020 berekend. Door deze uit te zetten tegen de CO2 footprint van 2014, kunnen we vaststellen dat we op de goede weg zitten.

De daling wordt met name veroorzaakt door een verminderd brandstofverbruik. Aangezien brandstof voor 98% verantwoordelijk is voor de scope 1&2-uitstoot, is een daling hierin ook meest relevant. Om deze daling echter met zekerheid te kunnen stellen, is de CO2-uitstoot ook relatief berekend ten opzichte van het aantal draaiuren, en ook hierin zien we een daling.

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten in ons portfolio van de CO2-prestatieladder:

CO2 Project met gunningsvoordeel

Project: Gemeente Eindhoven, Maaien schraal gras en sloten 2018 met verlenging

In mei 2018 zijn wij begonnen voor Gemeente Eindhoven met werkzaamheden conform het bestek “Maaien schraal gras en sloten 2018’ Oost. Hierbij het verslag met betrekking tot CO2-reductie op dit project: