Projecten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kennismaken met onze branche op ons bedrijf

Regelmatig komen er leerlingen / studenten van VMBO of MBO scholen om kennis te maken met het werken in onze GROENE branche. Denk aan uitleg over de functies die we hebben:

Beroepenmarkten voor leerlingen

Regelmatig staan we op beroepenmarkten. Leerlingen maken kennis met verschillende beroepen tijdens zo'n Beroepenmarkt.

Verkeersles dode hoek grote voertuigen Gemeente Geldrop

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, helpen we regelmatig mee aan Verkeerslessen dode hoek grote (landbouw)voertuigen aan basisschool groep 8 leerlingen uit Geldrop.

Wij leiden vakmensen op! Erkend leerbedrijf

We zijn al jaren erkend als leerbedrijf door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Greenproject RTL7 duurzaam ondernemen

Voor het televisieprogramma "Greenproject" van RTL 7 zijn we gefilmd. Hier kunt u in een kort fragment zien hoe we duurzamer ondernemen. We laten een slimme oplossing zien voor het recyclen van nat…

Verwerking maaisel en vegetatie (bioraffinage)

Waar voorheen de afzet van vrijkomend maaisel en vegetatie uit natuurbeheer (maaien natuurgebieden, bermen, watergangen, ecologische verbindingszones etc.) zich veelal beperkte tot compostering zij…