NTA8080

Van Stipdonk Landschapsinrichting is voor de afzet van houtsnippers en houtschreds NTA8080 gecertificeerd.

NTA8080 BETTER BIOMASS is wereldwijd erkend om aan te tonen dat de biomassa die geproduceerd en verhandeld wordt voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen voor Biomassa.

Van Stipdonk is het enige bedrijf in Nederland die gecertificeerd is voor het duurzaam produceren van houtsnippers en schreds afkomstig uit bossen en natuurterreinen.

Door deze certificering hebben wij de verplichting om vrijkomend houtig materiaal zo hoogwaardig mogelijk af te zetten. Uniek hierin is dat wij het houtig materiaal alleen halen uit de door ons uitgevoerde opdrachten en dus niet kappen om te produceren.

De certificering heeft heel veel verplichtingen waaraan je moet voldoen om het product gecertificeerd te krijgen dit zijn; Plaats van herkomst, de toepassing, Classificatie (NRS nummer), Datum transport, hoeveelheid in tonnage (massabalans).

Voor meer info -->