Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf 1 maart 2015 zijn wij trede 3 PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Van Stipdonk Landschapsinrichting niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?
Wij vinden sociaal ondernemen niet meer dan normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden zodat zij duurzaam integreren. Om Socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met stichting PSO-Nederland, Start Foundation en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor Socialer ondernemen.


Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen. Meedoen biedt voordelen voor iedereen. Meer organisaties creëren kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én de sociale identiteit van de deelnemende organisatie wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten.

Hoe WIJ met onze (PSO) collega's omgaan:

 • Kennismakingsgesprek (met begeleider)
 • Proefdag / Kennismaking met collega's 
 • Extra (aangepaste) instructies / werk aanpassen
 • Tussentijdse evaluatie gesprekken (met begeleider). 
 • "Learning on the job" 
 • Iedereen wordt bij al onze activiteiten betrokken, deelname naar eigen kunnen en keuze:
  • Personeelsuitjes
  • Cursussen
  • Vrijdagmiddagborrel
  • Toolbox
  • BBQ
 • Zelfde bedrijfskleding
 • Vaste aanspreekpunt werk
 • Actief op banenmarkten / beroepenmarkt in die doelgroep
 • Iedere collega wordt als gelijke behandeld of je nu wel of niet tot de "PSO-doelgroep" behoord.
Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.