Aanleggen, renoveren en onderhouden van plantsoenen, gazons in woonwijken, op bedrijvencomplexen en sportterreinen

Voor de aankleding van de buitenruimte vervult groen een belangrijke functie. Onze jarenlange ervaring staat garant voor een vakkundige en professionele uitvoering van de werkzaamheden. Een gevarieerd machinepark en een enthousiaste groep van vakkundige medewerkers staan hiervoor garant.

Aanleg en renovatie
We kunnen de complete aanleg en/of renovatie van uw tuin, park, plantsoen of bedrijfsterrein voor u uit handen nemen. Bij de renovatie dragen we zorg voor het rooien en afvoeren van de bestaande beplanting. Voor de aanplant of inzaaiwerkzaamheden wordt de grond plant en/of zaaiklaar gemaakt door de gewenste grondbewerking toe te passen (spitten, frezen) eventueel in combinatie met een bodemverbetering. Na deze bewerking wordt de beplanting afhankelijk van de soorten, aantallen en grote van de plantvakken handmatig of machinaal aangebracht. Voor het inzaaien van de gazons met een gras/ bloemenmengsel naar keuze beschikken wij over een compact trekker met zaaicombinatie. Na het inzaaien en/of het planten kan ter bescherming van de beplanting of het gazon een tijdelijke of permanente terreinafscheiding aangebracht worden. Deze kan in overleg uitgevoerd worden in diverse materiaalsoorten. Ook het aanbrengen van speelvoorzieningen en terreinmeubilair kunnen wij voor u verzorgen


Onderhoud groenvoorzieningen

Na de aanleg van uw groenvoorzieningen is het van belang dat deze vakkundig onderhouden worden om het juiste eindbeeld te verkrijgen en natuurlijk te kunnen behouden in de toekomst.

De meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden omvatten:


- Maaien en bemesten van gazons
- Onkruidvrij maken van plantenvakken (Weedsolution, Wave)
- Snoeien van heesters, bosplantsoen en bomen
- Knippen van hagen
- Ruimen van blad
- Vegen van verhardingen

Alle bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij uiteraard voor u uitvoeren. In overleg met u en op basis van uw wensen nemen we het onderhoud jaarrond voor u uit handen. Wij beschikken over aangepast materieel om de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren.