Maaien van gazons en ruigtes

Gazons
Gazons komen vrijwel overal voor, van gemeenteplantsoenen tot particuliere tuinen. Op alle locaties kunnen wij het gazon vakkundig voor u maaien door de diversiteit aan verschillende maaimachines. Afhankelijk van het gewenste eindbeeld kan het maaisel achterblijven op het gazon of afgevoerd worden. Voor het maaien van kleinere percelen en/of moeilijk bereikbare plaatsen beschikken wij over handmaaiers. Grotere percelen worden gemaaid met een 1 of driedelige cyclomaaier. Tevens beschikken wij over een cyclomaaier met afzuiging waarbij het vrijkomend maaisel direct opgevangen wordt. Doordat deze machine uitgerust is met een hoogkipsysteem kan het maaisel direct op een aanhangwagen/bus gekipt worden. Voor het bemesten van de gazons of het verwijderen van blad beschikken wij over een compacttrekker met gazonbanden. Deze is o.a. uit te rusten met een kunstmeststrooier of bladblazer.

Ruigtes
Afhankelijk van het eindbeeld (o.a. wel of niet verschralen van de grond) kunnen wij de ruigtes maaien en het maaisel desgewenst afvoeren. Maaien en afvoeren van het maaisel kan in 1 werkgang of in 3 werkgangen. Drie werkgangen, maaien – harken – oprapen/persen, wordt regelmatig uitgevoerd bij bloemrijke percelen. Voor het maaien in 1 werkgang beschikken wij over diverse machines die voorzien zijn van een afzuigsysteem. Indien het maaisel niet afgevoerd dient te worden kan het gewas gemaaid worden met een klepelmaaier.