Snoeien van beplantingen

Snoeien van beplantingen vindt afhankelijk van het beplantingstype in diverse perioden van het jaar plaats. Uitvoering geschiedt zowel mechanisch als handmatig. Alle voorkomende snoeiwerkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

  • knippen van hagen/terugzetten
  • afzetten van bosplantsoen en houtsingels
  • snoeien van overhangende randen.
Vrijkomende materiaal kan versnipperd worden en terug aangebracht worden in de singel. Indien dit niet gewenst is, wordt het vrijkomend materiaal afgevoerd