Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Uiteraard zoeken we naar de beste mogelijkheden om duurzaamheid in te zetten binnen ons bedrijf. Het materieel is erop gericht onze medewerkers zoveel als mogelijk fysiek te ontlasten en de CO2 uitstoot te beperken. Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering waarin mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ook welkom zijn.

Dit uit zich onder andere in onze Prestatieladder Socialer Ondernemen certificaat en CO2  prestatieladder niveau 5 certificaat. Daarnaast is Van Stipdonk Landschapsinrichting voor de afzet van houtsnippers en houtschreds NTA8080 gecertificeerd.

Wij vinden het ook belangrijk om in het algemeen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit betekent voor ons dat we aan diverse projecten, initiatieven een steentje bijdragen. Dit kan door financiële sponsoring aan plaatselijke verenigingen, stichtingen en evenementen, maar ook door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld beroepenmarkten van leerlingen, meehelpen om schoolkinderen wijs in het verkeer te maken. 

Kijk voor meer MVO projecten HIER.