Van Stipdonk Landschapsinrichting stipt haar energiebeleid aan!!!

Al enkele jaren houdt Van Stipdonk Landschapsinrichting (VSL) zich bezig met maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Zo hebben we in dit kader ons ingezet voor de Prestatieladder Sociaal Ondernemen, waarbij VSL bijdraagt aan de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.
Momenteel zijn we ook bezig met energiebesparing. Het energiebeleid van VSL is gericht op een continue verbetering van de energie-efficiëntie in de onderneming en in haar bedrijfsvoering. Om dit te realiseren hebben we in 2015 het certificaat CO2 prestatieladder op het hoogste niveau (trede 5) behaald en willen we dit continueren.

Wat houdt een CO2-bewust certificaat eigenlijk in?
Met een CO2-bewust certificaat laat een onderneming zien dat zij zich inzet voor energiebesparing, en wel in de vorm van een verlaging in CO2-uitstoot. Een eerste stap hierin is de CO2-footprint te bepalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde ‘eigen’ uitstoot van de onderneming (scope 1&2) en de uitstoot van bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf (scope 3).
VSL heeft haar CO2-footprint bepaald, waarbij 2014 als referentiejaar genomen is.
We hebben de footprint van 2018 gereed. De CO2-uitstoot voor scope 1 en 2 kwam op een totaal van 952 ton CO2 en voor scope 3 op 370 ton CO2.
images images    
Hoe luiden de reductiedoelstellingen van VSL?
Om de CO2-uitstoot te verminderen zijn doelstellingen geformuleerd, namelijk:
  • VSL wil in 2020 ten opzichten van 2014, 5% minder C02 uitstoten in scope 1, 2 en 3

Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Het vereist veel inspanningen van zowel het management als van alle medewerkers. Om onze doelstellingen te behalen willen we in de komende jaren het volgende realiseren:
  • Groene stroom inkopen (Vanaf 1 januari 2016 gerealiseerd)
  • Energiebewustheid onder de medewerkers vergroten
  • Milieuvriendelijkere brandstof inkopen
  • Duurzaam wagen- en machineparkbeleid voeren
  • Energiezuinige apparaten aanschaffen bij vervanging
  • Verlichting opwaarderen
  • Efficiëntere inkoop van materialen
  • Medewerkers stimuleren met de fiets naar het werk te gaan
Kijk ook op greendealhetnieuwedraaien.nl voor tips.
Hebben de inspanningen van VSL al CO2-reductie opgeleverd?
We hebben de CO2-footprint tot en met december 2018 berekend. Door deze uit te zetten tegen de CO2 footprint van 2014, kunnen we vaststellen dat we op de goede weg zitten met een kanttekening. Begin 2018 is het zeer nat weer geweest, waardoor we minder reductie hebben behaald als gewenst.

De daling wordt met name veroorzaakt door een verminderd brandstofverbruik. Aangezien brandstof voor 98% verantwoordelijk is voor de scope 1&2-uitstoot, is een daling hierin ook meest relevant. Om deze daling echter met zekerheid te kunnen stellen, is de CO2-uitstoot ook relatief berekend ten opzichte van het aantal draaiuren, en ook hierin zien we een daling.
images    
Zie hieronder de resultaten en relevante documenten in ons portfolio CO2-prestatieladder:      

CO2 Project met gunningsvoordeel

Project: Gemeente Eindhoven, Maaien schraal gras en sloten 2018
In mei 2018 zijn wij begonnen voor Gemeente Eindhoven met werkzaamheden conform het bestek “Maaien schraal gras en sloten 2018’, respectievelijk onderverdeeld in deelgebied Oost en West. Hierbij het verslag met betrekking tot CO2 reductie op dit project:

Gemeente Eindhoven Maaien schraal gras en sloten Voortgangsrapportage mei 2018.pdf

Project: Rijksvastgoedbedrijf, Cyclisch terrein technisch onderhoud, militaire oefenterreinen, Regio Oirschot 2015-2017 met verlenging 2018
In oktober 2015 zijn wij begonnen voor Rijksvastgoedbedrijf met werkzaamheden conform het bestek “Cyclisch terrein technisch onderhoud, militaire oefenterreinen, Regio Oirschot 2015-2017”. Hierbij het verslag met betrekking tot CO2 reductie op dit project:

Rijksvastgoed Voortgangsrapportage CO2 publicatie 2016.pdf
- Rijksvastgoed Oirschot Voortgangsrapportage CO2 mei 2017.pdf
- Rijksvastgoed Oirschot Voortgangsrapportage CO2 juli 2017.pdf
Rijksvastgoed Oirschot Voortgangsrapportage CO2 2017 compleet.pdf
- Rijksvastgoed Oirschot Voortgangsrapportage CO2 juli 2018.pdf
- Rijksvastgoed Oirschot Voortgangsrapportage CO2 2018 compleet.pdf