Projecten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hotel Heppie (People, Planet, Profit)

Eindhoven On Stage: De Doe Dag wij deden mee op 17 april 2018


Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun schoolperiode. Hierdoor stromen zij later in op de arbeidsmarkt en ontstaat er in onbekende (en onbeminde) branches een tekort. On Stage gelooft in de kra...
Wij leiden vakmensen op! Erkend leerbedrijf


In augustus 2017 hebben wij een adviseur praktijkleren van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) mogen ontvangen om onze erkenning als leerbedrijf te bespreken. Tijdens dit ges...
Greenproject RTL7 duurzaam ondernemen: uitzending gemist? kijk hier


Eind april zijn we voor het televisieprogramma "Greenproject" van RTL 7 gefilmd dat op zondag 7 mei rond 12:30 uur werd uitgezonden. Hier kunt u in een kort fragment zien hoe we duurzaam ondernemen. W...
Eindhoven on stage De DoeDag: wij deden mee! 2017


Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun schoolperiode. Hierdoor stromen zij later in op de arbeidsmarkt en ontstaat er in onbekende (en onbeminde) branches een tekort. On Stage gelooft in de kra...
Veilig Omgaan met Landbouwverkeer


Dinsdag 4 april jl. hebben we voor de derde keer meegeholpen de training "Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer" (VOMOL) te geven voor basisschool leerlingen uit Geldrop in samenwerking met o.a....
Verwerking maaisel en vegetatie (bioraffinage)


Waar voorheen de afzet van vrijkomend maaisel en vegetatie uit natuurbeheer (maaien natuurgebieden, bermen, watergangen, ecologische verbindingszones etc.) zich veelal beperkte tot compostering zijn w...
Climate make over: Win - Win


“Er is wel een gedragsverandering nodig om je resultaten op het gebied van CO2 reductie te behalen. We moeten onze medewerkers blijven vertellen waarom we bepaalde keuzes maken en dingen op een ...