Choppermachine

Chopperen is een bewerking waarbij een perceel gemaaid wordt en waarbij gelijktijdig, in dezelfde werkgang, een gedeelte van de humuslaag wordt verwijderd. Door deze bewerking wordt een vrijwel kale bodem verkregen van waaruit de vegetatie zich opnieuw kan ontwikkelen. Op deze percelen is vaak houtige opslag aanwezig die normaliter in een aparte werkgang verwijderd moet worden wat extra kosten met zich meebrengt.

De choppermachine hebben wij in 2011 in eigen beheer ontwikkeld. Door de speciale constructie van de maaiunit vormt houtige begroeiing geen enkel probleem. Alle vrijkomende materialen worden direct opgevangen in een grote opvangbak die eenvoudig op een depot geleegd kan worden.