Opschonen/baggeren van vijvers, vennen, waterlopen en grachten en graven van poelen

Vennen kunnen na verloop van tijd door blad en ander organisch materiaal dichtslibben waardoor een zogenaamde laag bagger ontstaat. Het verwijderen van deze bagger kan plaatsvinden door het droogpompen van het ven of "in het natte", eventueel met behulp van een baggerboot. Materiaal wordt uit het ven gehaald door een rupskraan/midigraver die eventueel te voorzien zijn van een verlenggiek en speciale baggerbak. Afvoeren geschiedt middels (vloeistofdichte) kippers of rupsdumpers.

Nieuwe vennen/poelen graven voor het vergroten van het leefgebied van o.a. salamanders en kikkers kunnen wij tevens voor u uitvoeren. Afhankelijk van de grootte van de poel zijn hiervoor diverse graafmachines beschikbaar. Vrijkomende grond kan ter plaatse verwerkt of afgevoerd worden.

Met een rupsgraafmachine met verlenggiek en maaikorf maaien wij het riet weg uit onder andere vijvers en grachten.