Plaggen van heide, afvoeren en verwerken van plagsel

Bij het plaggen van heide wordt de organische toplaag verwijderd en afgevoerd. Door middel van de heideplagmachine wordt in 1 handeling de heide afgeplagd, het materiaal opgeladen in een kipper en afgevoerd. Deze werkmethode wordt toegepast op grote percelen.

Als het terrein veel reliëf en stobben bezit of kleinschaliger is, wordt gebruik gemaakt van een rupskraan met kantelbak. Vrijkomend materiaal wordt m.b.v. trekkers en kippers afgevoerd. In natte terreinen kan voor de afvoer gebruik gemaakt worden van rupsdumpers. Geplagde stroken worden na afplaggen niet meer bereden. Voor het vrijkomende materiaal bestaan goede afzetmogelijkheden.