Verwijderen houtige begroeiing

Rooien van bomen en houtopstanden
Het vellen en rooien van bomen en houtopstanden is een belangrijk onderdeel voor het onderhoud van groenvoorzieningen, plantsoenen en natuurgebieden. Voor deze werkzaamheden beschikken wij over geavanceerde machines die speciaal ontwikkeld zijn om deze werkzaamheden efficiënt en veilig uit te kunnen voeren. Door de variatie aan machines en aanbouwwerktuigen kunnen werkzaamheden kleinschalig (plantsoenen en tuinen) uitgevoerd worden maar ook natuur- en bosgebieden van enkele hectaren vormen geen enkel probleem. Door de diversiteit aan aanbouwwerktuigen kunnen kleinere bomen (tot en met ca. 40cm doorsnede) afgeknipt worden. Grote bomen kunnen met een klem vastgepakt worden waarna ze veilig met de motorzaag geveld kunnen worden. In bosgebieden kan een harvester ingezet worden die bomen velt en sortiment zaagt in 1 werkgang. Daarnaast beschikken wij over een specifiek uitrustingsstuk, een brushcutter, voor aan onze rupsgraafmachines om begroeiing bovengronds tot een diameter van ruim 40 cm tot op maaiveld af te zagen. Vrijkomend materiaal wordt verzameld en verwerkt tot bruikbare producten voor de houtindustrie of verwerkt tot bruikbare biomassa. Voor het verwerken en afvoeren van de vrijkomende materialen beschikken wij over een grote houtversnipperaar en diverse transportvoertuigen om een efficiënte verwerking en afvoer te waarborgen.

Stobbenfrees
Na het vellen van bomen blijft de stronk aanwezig. Deze kan gerooid worden met een graafmachine of uitgefreesd worden met een stronkenfrees. Voor het rooien beschikken wij over een speciaal stobbenmes waarmee omliggende wortels kapot getrokken kunnen worden om mogelijke schade aan onder andere omliggende verhardingen te voorkomen of aanzienlijk te beperken. Mocht rooien niet gewenst of niet mogelijk zijn (bv door de aanwezigheid van kabels en leidingen) kan de stronk uitgefreesd worden met een stronkenfrees. Wij beschikken over een compacte stobbenfrees aan een semi smalspoortrekker of voor natte terreinen aan de wetlandtrack, een stobbenfrees met arm achter een landbouwtrekker en een stobbenfrees aan de mobiele- of rupsgraafmachine.  

Lier
Het kan voorkomen dat bomen geveld moeten worden op locaties waar vellen wel mogelijk is maar uitrijden van het hout door bijvoorbeeld natte omstandigheden niet. Om de bomen op deze plaatsen weg te kunnen halen kunnen ze verplaatst worden met een lier. De lier wordt gekoppeld aan een trekker en is op afstand bedienbaar. Door eventueel toepassen van katrollen is lieren onder veel omstandigheden mogelijk.

Verwerking houtige vegetatie
Vrijgekomen houtige vegetatie wordt met onze houtversnipperaar (chipper) bewerkt tot bruikbare biomassa. Door de grote capaciteit van de houtversnipperaar is het mogelijk de kroon van de boom vrijwel in een keer gechipt (vermalen) kan worden. Voor meer informatie zie Biomassa.