Verwijderen en afvoeren van houtopstanden d.m.v. bosfrezen

De bosfrees maakt het mogelijk zowel zwaar als licht hout te verpulveren. Hiervoor hoeft het hout, afhankelijk voor soort, dikte en hoogte niet altijd vooraf geveld te worden. O.a. kerstdennen en boomkwekerij gewassen kunnen direct gefreesd worden zonder vooraf te vellen. Frezen kan bovengronds of tot een diepte van ruim 20 cm.

Tevens kunnen houtopstanden bovengronds verwijderd worden met de motorzaag/bosmaaier of machinaal. Vrijkomend stam- tak- en tophout wordt afgevoerd of op locatie versnipperd.