De wetlandtracks: maaien van natte schrale graslanden en rietvegetaties

Tweede generatie wetlandtracks
De tweede generatie wetlandtracks zijn volledig operationeel. De nieuwe maai- en opraapmachine hebben beide rupsbanden die een bodemdruk leveren van 0.035 tot 0.05kg/cm2. Het oppervlak van de rupsen is zonder enig profiel om met name bij het manoevreren de bodem niet te beschadigen.

De wetlandtracks werken in twee werkgangen. In de eerste werkgang wordt gemaaid en wordt het materiaal met bandhooier op een wiers of zwad gelegd. Bij de tweede werkgang wordt het maaisel opgeraapt. We werken in banen, waartussen tijdelijk nog een strook ongemaaid blijft waar fauna als kikkers, muizen en insecten naar toe kunnen vluchten. Hierdoor proberen we zo veel mogelijk dierenlevens te besparen.

De werking van de messenbalk
Met de speciale messenbalk wordt een perfect terreinvolgend maaiveld geleverd. Zelfs onder het waterniveau maaien is mogelijk. De messen van de dubbele messenbalk worden dagelijks geslepen. De messenbalk kan aan de rechterkant 50 cm buiten de rupsen werken, waardoor slootranden goed bereikbaar zijn. Doordat het maaisel met de bandhooier op een zwad wordt gelegd, hoeft de opraapmachine ook niet in de buurt van slootranden te komen.

Wetlandtrack nummer 7
Sinds begin 2017 hebben we onze nieuwe wetlandtrack, nummer 7 al weer, in gebruik genomen. Samen met LMB Leenders hebben we onze nieuwe wetlandtrack ontwikkeld en gebouwd. De basis van een Valtra T193 voorzien van een sisu 7,4 liter motor kan zich gaan bewijzen! Deze wetlandtrack is speciaal gebouwd voor in de natte gebieden, voorzien van brede tracks , volledig hydrostatisch en voorzien van de bekende Valtra Twintrac omkeerinrichting.         

De eerste generatie wetlandtracks
De eerste generatie wetlandtrack is een hydrostatisch aangedreven rupsvoertuig. Door in 1 werkgang te maaien en het gras te verzamelen, wordt het oppervlak maar 1 keer bereden. Er vindt geen terreinbeschadiging plaats. Met de speciale messenbalk wordt een perfect terreinvolgend maaiveld geleverd. Zelfs onder het waterniveau is maaien mogelijk.

Bodemdruk lichter dan een voetstap
De machine heeft een laag eigen gewicht en een goede gewichtverdeling. Door het enorme contact-oppervlak van de rupsbanden en het grote aantal steunrollen in de rups wordt het gewicht van de machine verspreid en komen er geen piekdrukken voor. Door deze factoren is de druk per cm2 lager dan bij een voetstap van een volwassene.