Nieuws

ISO9001, VCA **, BRL Groenvoorziening


In juni hebben we een audit gehad voor onze ISO 9001, VCA** en BRL Groenvoorziening. Conclusie is onder andere: "Het managementsysteem van Van Stipdonk is doeltreffend en heeft het vermogen om a...
Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 3


De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties d...
Vervangen vlonders


De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het vervangen van twee vlonders op de High Tech Campus in Eindhoven. De totale lengte van de vlonders bedraagt bijna een halve kilometer. De vlonders...
Aanleg Voorde


In Liessel hebben we een voorde (doorwaadbare plaats) gemaakt in een nevengeul. Hierdoor is het achterliggende eiland bereikbaar gemaakt voor maaimachines voor het maaibeheer. Er is gebruik gemaakt va...
Vervolg aanleg Natuurproject De Scheeken te Best: Uitkijktoren


De uitkijktoren is een onderdeel van meerdere landschapselementen die de gemeente Best in haar recreatieve natuurgebied realiseert. Deze toren is gemaakt van Populierenhout afkomstig van de Populieren...
12,5 jaar aan het werk bij Van Stipdonk Landschapsinriching


Hoi hoi, ik (Merel van Stipdonk) dacht; "Ik zal eens een berichtje schrijven." Waarom? Ik ben sinds 1 april 12,5 jaar in dienst bij Van Stipdonk Landschapsinrichting. In plaats van dat we...
Machtig mooi: Anja van de Manakker


Een vacature trok haar een jaar geleden de cumelawereld in. Nu zou Anja van de Manakker, werkzaam op kantoor bij Van Stipdonk Landschapsinrichting BV in Geldrop, niets anders meer willen. Zij is de tw...
Vervolg aanleg van Natuurproject De Scheeken in Best: Vlonderbrug


Op Natuurproject De Scheeken in Best, naast de A2 hebben we een vlonderbrug gemaakt in opdracht van de gemeente Best. Voor deze brug zijn populieren gebruikt die daar voorheen langs de A2 stonden. Het...
Co2 prestatieladder update


We hebben de CO2-footprint van 2019 berekend. Door deze uit te zetten tegen de CO2 footprint van 2014, kunnen we vaststellen dat we op de goede weg zitten. De daling wordt met name veroorzaakt door e...
2e fase Natuurproject De Scheeken in Best


In de 2 e fase van de aanleg van Natuurproject De Scheeken in Best hebben we een insectenwal en een vleermuiskelder gerealiseerd. De insectenwal is gemaakt van leem en zand. In de vleermuiskelder ...
Goed begin 2020!


Goed begin 2020! # vanstipdonk # cursus # veiligwerken # vakmanschap ...
Project “Natuurherstel Beuven"


Bij dit project wordt de organische sliblaag uit het Beuven verwijderd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met rupsgraafmachines. Het uitkomende slib wordt doormiddel van tractoren met kippers getran...
MARK: EEN VAK ZO MOOI ALS DE NATUUR ZELF


Mark Tijssen is gek op de natuur en werkt continu in de natuur. Goed bekeken dus. Als kraanmachinist bij Van Stipdonk Landschapsinrichting in Geldrop komt hij in prachtige natuurgebieden en op plekken...