ISO9001, VCA **, BRL Groenvoorziening


In juni hebben we een audit gehad voor onze ISO 9001, VCA** en BRL Groenvoorziening.

Conclusie is onder andere: "Het managementsysteem van Van Stipdonk is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Als positief punt is op te merken, dat Van Stipdonk Landschapsinrichting op een praktische manier invulling geeft aan de normeisen." Verbetermogelijkheid is naast dat het gedaan wordt, ook schriftelijk in de beleidsverklaring kenbaar maken dat we duurzaam inkopen. Dus dat gaan we doen!

Weer een mooie team prestatie!
Delen