Maaien Eindhovens Kanaal 13 km


Momenteel zijn we bezig met het uitvoeren van maaiwerkzaamheden op het Eindhovens Kanaal, een tracé van circa 13 km lengte.

Een specifieke klus gezien de aanwezigheid van de invasieve exoot Watercrassula. Voor het maaien van de onderwatervegetatie in de vaargeul zetten wij hiervoor een maaiverzamelboot in, waarmee de gemaaide vegetatie in één werkgang gemaaid en verzameld wordt. Op een aantal locaties worden ook rietkragen gemaaid.

Gezien de aanwezigheid van de invasieve exoot Watercrassula, werken we volgens een strikt hygiëne-protocol.

Dit werk levert mooie plaatjes op!

#Van Stipdonk #Teamwork #Exotenbestrijding #Mooiwerk

Delen