Uitgevoerde herstelwerkzaamheden faunapassage


Onlangs hebben wij in opdracht van de Gemeente Eindhoven herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een faunapassage, gelegen in de Genneperparken nabij het Prehistorisch dorp.

Faunapassages zijn een algemene benaming voor een voorzieningstype om fauna ongedwongen en op een veilig manier een oversteek (passage) te laten maken. Faunapassages zijn er in diverse soorten, afmetingen en kunnen gerealiseerd worden van diverse materialen. Er zijn specifiek kunstwerken die als faunapassage worden ontworpen en toegepast. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn faunatunnels en bruggen, duikers maar ook stobbenwallen en ecoducten. Tevens is het mogelijk met een kleine aanpassing aan een bestaand civieltechnisch kunstwerk deze geschikt te maken als faunapassage. Het kunstwerk behoudt hierbij zijn (civieltechnische) functie.

De door ons uitgevoerde herstelwerkzaamheden betroffen onderhoudswerkzaamheden aan een faunapassage aan de onderzijde van een viaduct, welke tevens was ingericht als faunapassage. De uitgevoerde herstelwerkzaamheden maken het weer mogelijk voor kleinere fauna zich voort te bewegen/ononderbroken een oversteek te kunnen maken naar naastgelegen natuurgebieden, zonder dat daarbij de aanwezige infrastructuur een barrière vormt.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden voor het realiseren of onderhouden van faunapassages, neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag!
Delen