Zomertijd = Maaitijd


Zomertijd. Alles groeit en bloeit weelderig. Zo ook het gras in de vele bermen die ons land rijk is.
Sinds enkele jaren verzorgen wij voor de gemeente Eindhoven het onderhoud van dit lange gras, verspreid gelegen door de gehele stad.

De gemeente Eindhoven past verspreid door de stad heen een gedifferentieerd maaibeheer toe, hetgeen betekent dat het maaibeheer kan variëren van 3x tot 1x en in verschillende maaiperiodes wordt uitgevoerd.

Momenteel worden door de medewerkers van Van Stipdonk Landschapsinrichting B.V. op diverse locaties volledige grasvelden gemaaid en ligt daarnaast de focus op het maaien van zogenaamde ‘meterstroken’ langs wegen en fietspaden en uitzichthoeken bij kruisingen en in-/uitgangen voor verkeersveiligheid.
Met het oog op verschaling wordt al het vrijkomende maaisel ook geruimd, hetgeen een positief effect heeft op flora en fauna.

Om het juiste maaibeheer toe te passen op de juiste locatie maken onze medewerkers gebruik van digitaal kaartmateriaal welke weergegeven worden via een tablet of een smartphone.

In het najaar verzorgen wij tevens het onderhoud aan diverse watergangen en rietvegetaties in vijverpartijen.
Delen