Natuurpoort Vleutsebroek in Best


In opdracht van de gemeente Best zijn we aan de Vleutsebroek in Best een natuurpoort aan het realiseren. Het betreft een gevarieerd project met diverse werkzaamheden zoals plaggen, ontgraven poelen, realiseren speeleiland, aanbrengen van diverse afrasteringen en plantwerkzaamheden. Een project dat wij van A tot Z met eigen mensen en materieel uitvoeren. De aanlegwerkzaamheden dienen in april gereed te zijn. Tevens dienen we het nieuwe terrein ook het 1ste jaar te onderhouden. Dit onderhoud bestaat voornamelijk uit maaiwerkzaamheden en water geven.

Delen