Project “Natuurherstel Beuven"


Bij dit project wordt de organische sliblaag uit het Beuven verwijderd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met rupsgraafmachines. Het uitkomende slib wordt doormiddel van tractoren met kippers getransporteerd door het gebied en in een tijdelijk depot gedeponeerd. Later zal het vrijkomend materiaal vanuit het tijdelijk depot verwerkt worden. Om de ondergrond in het gebied zo min mogelijk te beschadigen en het mogelijk te maken om in het ven te rijden hebben wij ruim 2700 meter aan rijplaten gelegd.

Bij aanvang van de werkzaamheden stond het ven droog als gevolg van de extreem droge zomer. Nu wordt het ven droog gehouden middels pompen.

Zie hierbij de Film van ons werk!
Delen