Herstelwerkzaamheden Beatrixkade Eindhoven

Onlangs hebben we voor de gemeente Eindhoven herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de kade van het Beatrixkanaal. De herstelwerkzaamheden betroffen het vervangen van een gedeelte van de hardhouten beschoeiing, het dichten van spoelgaten in de kade en het optimaliseren van de hemelwaterafvoer van de naastgelegen verharding. De uitdaging van deze opdracht lag bij de gecombineerde toepassing van meerdere vakdisciplines op een kleine oppervlakte.

Vakdisciplines welke wij in eigen beheer uit kunnen voeren met onze Landschapsinrichters.

Wij zijn trots op onze Landschapsinrichters waarmee wij onze opdrachtgevers op een breed terrein van werkzaamheden kunnen ontzorgen!

#VanStipdonk #Vakwerk #Mooiwerk 

slider afbeelding
slider afbeelding
slider afbeelding
slider afbeelding