UPDATE CO2 prestatieladder niveau 5

Duurzaam werken. Ook dat vinden we belangrijk!

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en kosten. Het instrument wordt gebruikt binnen het bedrijf, in projecten en in de keten. Een lage CO2-uitstoot is gunstig wanneer een bedrijf meedoet aan een aanbesteding. De CO2-Prestatieladder is opgebouwd aan de hand van vier invalshoeken.

Inzicht
Alles begint met het inzichtelijk maken van het verbruik. De werkgever moet hiervoor bijvoorbeeld de liters diesel en benzine, maar ook het elektriciteitsverbruik bijhouden. Deze gegevens vormen samen de CO2-footprint’ van het bedrijf.

Reductie

Om de CO2-uitstoot te verminderen zijn doelstellingen geformuleerd, namelijk:

  • VSL wil in 2025 ten opzichten van 2020, 7% minder C02 uitstoten in scope 1*
  • VSL wil in 2025 ten opzichten van 2020, 0% C02 blijven uitstoten in scope 2
  • VSL wil in 2025 ten opzichte van 2020, tenminste 5% minder CO2 uitstoten in scope 3*

Onze grootste uitstoot is brandstof. Dit proberen we op allerlei manieren te verminderen en dat gaat nog steeds de goede kant op. Zo hebben we eindelijk na een jaar te moeten wachten onze elektrische werkbus binnen.

Zie hier onze update 2022 met betrekking tot onze CO2 prestatieladder niveau 5. https://www.vanstipdonk.nl/mvo/co2-prestatieladder