Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan landschapselementen.

In de afgelopen periode hebben wij voor een van onze relaties onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan landschapselementen.

Het betrof hier het afzetten van elzenstoven, het knotten van een 40-tal knotwilgen en verwijderen van overhangende bomen/wilgenkoepels op maaipercelen.

Aangezien de werkzaamheden uitgevoerd diende te worden vanaf zeer natte graslanden was de inzet van aangepast materieel noodzakelijk.

De inzet van onze rupsgraafmachine met verbrede en verlengde rupsen in combinatie met een van onze wetlandtracks met rupsuitrijkar was hier de perfecte combinatie.

Het vrijkomende hout is op een tijdelijk depot verzameld, verkleind en wordt ingezet voor de opwekking van duurzame energie.

In afwisselende weersomstandigheden heeft dit weer mooie plaatjes opgeleverd!

#vanstipdonk #aangepast materieel #mooiwerk #winterseomstandigheden #teamwork

slider afbeelding
slider afbeelding
slider afbeelding
slider afbeelding
slider afbeelding