Scheiden groenafval door gemeenten

Het is interessant voor een gemeente om groenafvalstromen (snoeihout, rooihout en groenafval) aan de basis te scheiden. Door het bruikbare groenafval te scheiden (takken los van gras en zand) wordt de biomassastroom van betere kwaliteit.

Dit heeft twee voordelen: de biomassa stroom wordt groener en de kosten van groenafval worden lager.

Samenwerking met een wederzijdse transparantie tussen gemeenten en alle betrokken partijen zijn hierbij de sleutels tot succes.

Biomassa

Steeds meer gemeenten gaan zelf biomassa energiecentrales bouwen of stimuleren marktpartijen dit ook te doen. Een cruciale rol hierin is de kwaliteit en de leveringszekerheid. De zekerheid dat een biomassa energiecentrale elke dag de hoeveelheid houtchips geleverd krijgt is een logistieke uitdaging. Afhankelijk van de eisen van de biomassa energiecentrale kunnen wij hen voorzien van de juiste biobrandstof.