Zeven van zandbakken en valdempende ondergronden

Een succesvolle methode om het zand van zandbakken en de grond rondom speelgelegenheden voor kinderen in goede conditie te houden, is het regelmatig zeven van de grond. Dit voorkomt verontreiniging van het zand en het herstelt de valdempende eigenschappen van de ondergrond.


Er zijn twee belangrijke argumenten om te kiezen voor het zeven van de grond:


- Het belang van het kind; zuiver zand in de speelvoorzieningen met goede valdempende eigenschappen.
- Goed onderhoud op een efficiënte wijze; het verversen van het zand is minder snel nodig.

Zeefmachine
Al vele jaren hebben wij ervaring met het zeven van grond. Wij beschikken over verschillende speciaal hiervoor ontwikkelde zeefmachines. Voor het zeven van zand voor speelgelegenheden is een vernieuwde zeefmachine in gebruik. De 'zandbakzeefmachine' zeeft het zand minimaal 40 cm diep of, indien gewenst, nog dieper. Het verwijderd alle in het zand voorkomende bestanddelen zoals wortels, graspollen, takken, zwerfafval en uitwerpselen van honden en katten. Kijk ook op www.zandzeven.nl voor meer informatie.

Speelzandhygiëne

Alle fysieke verontreiniging wordt door het zeven weggenomen, het zand krijgt een betere beluchting en menging waardoor het biologisch evenwicht herstelt wordt. De in de grond aanwezige micro-organismen stabiliseren zich en zorgen voor een nieuw duurzaam natuurlijk evenwicht. Op deze wijze verkrijgt men een optimale hygiëne van het speelzand.


Valdempende eigenschappen

Door intensief gebruik wordt het zand, vooral nabij speeltoestellen, aangelopen en/of ongelijkmatig verdeeld waardoor het valdempend vermogen in een relatief korte tijd sterk verminderd. Ook de weersomstandigheden (regen) hebben na verloop van tijd een nadelige invloed op het valdempend vermogen. Met het zeven van de grond worden de valdempende eigenschappen herstelt en wordt het zand weer gelijkmatig verdeeld.