Cultuurtechniek

Wij bieden verschillende diensten aan onder de categorie 'Cultuurtechniek'.
Klik op een foto om hier meer over te lezen.

Aanleggen van halfverhardingen en bestratingen

Aanleggen van waterbergingen en oeverbeschoeiing

Aanleggen van speeltoestellen, terreinafscheidingen en banken

Wegbermen maaien

Wortelfrezen (als preventief middel) tegen diktegroei van wortels onder wegen, fiets- en wandelpaden.