Natuurbeheer

Wij bieden verschillende diensten aan onder de categorie 'Natuurbeheer'.
Klik op een foto om hier meer over te lezen.

Malpie Sloten dempen

Plaatsen van rasters, slagbomen en ander terreinmeubilair

Planten van bomen en aanleggen van bosplantsoen

De wetlandtracks: maaien van natte schrale graslanden en rietvegetaties

Choppermachine

Verwijderen en afvoeren van houtopstanden d.m.v. bosfrezen

Omvormen van bos naar open terrein

Bestrijden van ongewenste vegetatie

Plaggen van heide

Opschonen/baggeren van wateren

Verwijderen houtige begroeiing

Trosbosbes, de Peel Staatsbosbeheer