Veilig Omgaan met Landbouwverkeer


Dinsdag 4 april jl. hebben we voor de derde keer meegeholpen de training "Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer" (VOMOL) te geven voor basisschool leerlingen uit Geldrop in samenwerking met o.a. Citaverde College Roermond Loonwerk.

Landbouwvoertuigen vormen een gevaar op de weg. Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren er veel ongelukken met landbouwverkeer, vaak met ernstige afloop. De slachtoffers vallen uitsluitend onder de andere weggebruikers, niet de bestuurders van landbouwvoertuigen zelf. Het is daarom van belang om te weten wat de gevaren zijn van landbouwverkeer op de weg en hoe je hiermee om kunt gaan.

‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ is een lesprogramma waarbij meerdere partijen betrokken zijn die met landbouwvoertuigen te maken hebben. Basisschoolleerlingen, AOC-leerlingen en loon- en landbouwwerkers leren vanuit hun eigen perspectief hoe ze veilig moeten omgaan met landbouwvoertuigen op de weg.

Het was wat ons betreft een geslaagde en leerzame dag!
Delen