Aanleg rolstoelpad: halfverharding


U kent ongetwijfeld natuurgebied De Strabrechtse Heide. Dit prachtige natuurgebied is niet gemakkelijk bereikbaar voor minder mobiele natuurliefhebbers. Om ook deze doelgroep te kunnen laten genieten van de natuur heeft IVN Heeze-Leende, samen met Staatsbosbeheer, hiervoor een oplossing bedacht: de aanleg van een pad welke toegankelijk is voor minder mobiele natuurliefhebbers zoals gebruikers van een rolstoel, scootmobiel of rollator. Na diverse inzamelacties en een bijdrage van diverse sponsoren is voldoende geld ingezameld om de aanleg van het pad te kunnen realiseren. Staatbosbeheer is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning en wij, Van Stipdonk Landschapsinrichting, hebben de daadwerkelijke werkzaamheden uit mogen voeren.

Het rolstoelpad is gerealiseerd aan de Plaetse in Heeze, nabij de natuurpoort. Het huidige wandelpad bestond uit zand met de nodige obstakels zoals greppels en dergelijke.
Het pad is aangelegd op de Strabrechtse Heide en loopt vanuit de tuin van het Heidecafé op de Plaetse achter langs de schaapskooi en de groentetuin en komt uit op de verharde weg Rul nabij een grote parkeerplaats.
Het pad heeft een lengte gekregen van ruim 300 meter en is 2 meter breed. Als onderlaag is menggranulaat toegepast met daarop een toplaag van het half verhardingsmateriaal Grauwacke met een fractie van 0-12 mm. De combinatie van deze twee producten garandeert de stabiliteit van het pad en heeft daarnaast toch een natuurlijke uitstraling. De greppels en sloten op de route zijn voorzien van duikers / buizen, zodat het pad goed egaal is. De reeds aanwezige paden in de tuin van het Heidecafé zijn verbreed, zodat ook deze goed toegankelijk zijn geworden.
Delen