Landschapsinrichters snoeien De kleine Dommel


In opdracht van Waterschap De Dommel voeren onze Landschapsinrichters momenteel groot onderhoud uit aan de Kleine Dommel in onze eigen gemeente. Het betreft snoei- en maaiwerkzaamheden.

De Kleine Dommel ligt als een groen-blauw lint door de kern van Geldrop. Naast een fraai natuur- en uitloopgebied is de Kleine Dommel ook belangrijk om te zorgen voor droge voeten van de inwoners van Geldrop. Om te zorgen dat de Kleine Dommel het water goed kan blijven afvoeren is onderhoud nodig. Daarom laat het Waterschap de Kleine Dommel regelmatig uitmaaien (oevers en stroomprofiel) en worden de naastgelegen houtopstanden eens in de 5-7 jaar gesnoeid.

De naastgelegen houtopstanden bestaan in hoofdzaak uit Wilgen. Een bekende eigenschap van Wilgen is wanneer deze in contact komen met het water, ze over het vermogen beschikken direct wortel te schieten en voor zichzelf een nieuwe standplaats te creƫren. Gevolg hiervan is dat de doorstoming c.q. waterafvoerende functie van de Kleine Dommel belemmert wordt waardoor de waterstand in de beek en naastgelegen omgeving stijgt.

Om te voorkomen dat de doorstroming en waterafvoerende functie in het gedrang komen vinden er momenteel snoei- en maaiwerkwerkzaamheden plaats. De houtopstanden worden zeer subtiel gesnoeid, waarbij er hoger gelegen horizontale takken behouden blijven (tot 2 meter boven de waterspiegel). Enerzijds worden hiermee schuil- en nestelgelegenheden van fauna behouden, anderzijds zorgt het voor schaduwrijke plaatsen. Deze schaduwrijke plaatsen zorgen ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog wordt, waardoor de groei van aanwezige waterplanten niet explosief plaatsvind hetgeen een positieve uitwerking heeft op de organismen die in de Kleine Dommel leven.

Als gevolg van de recente drogere periode is er nu een lage waterstand in de Kleine Dommel waardoor je op sommige plaatsen de bodem van de beek kunt zien. Toch blijven er plaatsen waar de waterdiepte tot wel 2 meter is. Snoeiwerkzaamheden vinden hierdoor afwisselend plaats vanaf een ponton of worden uitgevoerd door onze Landschapsinrichters uitgerust met een waadpak. Vrijkomend tak- en tophout wordt met een graafmachine met grijper verzameld waarna het vervolgens wordt afgevoerd. Het vrijkomende houtige materiaal wordt verwerkt tot houtsnippers en gebruikt als biomassa in regionaal gelegen energiecentrales.

Naast snoeiwerkzaamheden vinden er ook maaiwerkzaamheden plaats. De oevers van de beek zijn inmiddels bijna allemaal gemaaid. Hiervoor hebben we een rupsgraafmachine voorzien van een maaikorf ingezet. De aanwezige vegetatie in het stroomprofiel wordt op korte termijn gemaaid met behulp van een maaiboot. Door de huidige lage waterstanden op sommige delen van het te onderhouden traject zullen we moeten wachten totdat het waterpeil weer voldoende gestegen is.

Kortom een leuke, uitdagende klus voor onze Landschapsinrichters!
Delen